010 591 2666 info@raadmaasland.nl

Belangrijk voor DGA’s

november 14, 2022

DGA’s kunnen ook gebruik maken van de regeling betaald ouderschapsverlof. De uitkering van het UWV bedraagt 70% over het wettelijk minimumloon en vakantiegeld. Na 9 weken bedraagt de totale uitkering dan bijna € 4.000,-. RAAD verwerkt dit voor je op de loonstrook en ondersteunt bij de aanvraag bij het UWV.

Ook de verhoogde vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) is aan te wenden voor DGA’s en deze verwerken we op de loonstrook van december. Dit betekent een hoger nettoloon in december en minder loonheffing in januari.

In 2023 worden ook de regels voor gebruikelijk loon voor DGA’s aangescherpt. Een DGA salaris moet minimaal gelijk zijn aan de hoogste van de volgende 3 voorwaarden:

1. Minimaal €48.000

2. Minimaal gelijk aan de werknemer met het hoogste salaris

3. Minimaal 100% van iemand met een vergelijkbare functie. In 2022 was dit nog 75%. Het aanscherpen van deze voorwaarde kan zeker gevolgen hebben. We zullen daarom steeds meer een onderbouwing van het DGA salaris opnemen. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar (de hoogste schaal) van de cao.

Meer nieuws