010 591 2666 info@raadmaasland.nl

Ingang nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof

november 14, 2022

Vanaf 2 augustus jl. is de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof ingegaan. Ouders kunnen nu gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Ouders kunnen maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek opnemen, waarvan 9 werkweken als betaald (70%) ouderschapsverlof opnemen.

Deze 9 weken moeten opgenomen worden binnen het eerste levensjaar van het kind. De 70% wordt uitbetaald door de werkgever en krijg je terug van het UWV. Als dit aan de orde is horen wij het graag en ondersteunen we je waar nodig bij de aanvraag bij het UWV.

Meer nieuws