010 591 2666 info@raadmaasland.nl

Milieuvriendelijke producten leveren aftrek op

juli 11, 2023

Bij RAAD passen we standaard de KIA regeling (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) toe indien er sprake is van €2.500 aan investeringen per jaar. Bij investeringen in energiebesparende of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, zijn er extra mogelijkheden via de EIA (energie-investeringsaftrek) en de MIA (milieu-investeringsaftrek). Er is een lijst met milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor deze bijzondere aftrek. Je moet wel binnen drie maanden na de investering een melding maken bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Na goedkeuring kan de korting worden toegepast in de belastingaangifte. De drie maanden regel maakt het moment van investeren belangrijk: neem bij vragen contact op met ons via 010 591 2666.

De werkgever kan checken of er sprake is van schijnzelfstandigheid. Er wordt gesproken van schijnzelfstandigheid als de werkgever voor langere tijd de enige opdrachtgever is, de zelfstandige voor zijn of haar inkomen afhankelijk is van de werkgever en als de werkgever de inhoud van het werk en de werkuren bepaalt. De overheid werkt nu aan een wetsvoorstel met het doel om misverstanden te voorkomen, een gelijker speelveld te creëren en een betere controle om schijnzelfstandigheid aan te pakken.

Hiervoor is wel een wetswijziging nodig die begin 2024 wordt aangeboden aan de 2e kamer. Het voornemen is om dit voorstel per 1 januari 2025 in werking te laten treden.

Digitaal procederen is toegankelijk via ‘Mijn Rechtspraak’. Inloggen is mogelijk met DigiD voor burgers, met eHerkenning voor organisaties, belastingadviseurs en andere juridische professionals of met de Advocatenpas. Op dit moment is digitaal procederen vrijwillig voor alle partijen. In de toekomst gaat een verplichting gelden voor juridische professionals.

Meer nieuws