010 591 2666 info@raadmaasland.nl

Prinsjesdag: de highlights

oktober 4, 2022

Op 20 september is een aantal fiscale maatregelen en veranderingen aangekondigd. Ben jij al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen uit het Belastingplan 2023? Hieronder vind je ze op een rijtje!

Voor iedere iedere ondernemer

1.  De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt vanaf 2025 afgeschaft. Voor werkende ouders die voor 1 januari 2025 een kind hebben gekregen blijft deze gewoon doorlopen.

2. Belasting in box 3 wordt vanaf 2026 geheven over reëel rendement. Tussen 2021 en 2025 wordt het rendement berekend o.b.v. de zogenaamde spaarvariant. Spaargeld wordt niet belast, terwijl overige vorderingen (o.a. beleggingen en vastgoed) zwaarder worden belast.  

3.  Stapsgewijze verhoging van tarief in box 3, van 31% naar 34% in 2025

4. ‘Jubelton’ wordt afgeschaft: € 100.000 belastingvrij schenken voor eigen woning is in 2024 niet meer mogelijk. In 2023 wordt deze al afgebouwd naar € 28.947.

5. Overdrachtsbelasting ‘niet-woningen’ wordt verhoogd van 8% naar 10,4%

Eenmanszaken & VOF’s

6. Afbouw zelfstandigenaftrek van € 6.310 in 2022 naar € 900 in 2027. De startersaftrek en MKB Winstvrijstelling blijft vooralsnog ongemoeid

7.  Jaarlijkse verhoging arbeidskorting voor inkomens tot € 115.000

BV’s

8. Aanpassing tariefopstap vennootschapsbelasting van € 395.000 weer terug naar € 200.000. Het tarief van de eerste schijf gaat van 15% naar 19%. De tweede schijf blijft 25,8%

9. Twee schijven in dividendbelasting: 24,5% tot € 67.000 en 31% daarboven. In 2023 blijft het nog 26,9%

Ondernemers met personeel

10. Belastingvrije reiskostenvergoeding wordt verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 cent/kilometer in 2023 en naar € 0,22 in 2024

Meer weten over het aangekondigde belastingplan van 2023? Klik hier!

Meer nieuws