010 591 2666 info@raadmaasland.nl

Stijging belastingrentepercentage voor de inkomstenbelasting

juli 11, 2023

Het belastingrentepercentage voor de inkomstenbelasting stijgt per 1 juli 2023 van 4% naar 6%. Er is nog geen besluit genomen over de hoogte van het percentage van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting. Dit blijft (voorlopig) 8%. Rente is verschuldigd vanaf 1 juli na afloop van het boekjaar.

Beoordeel jouw voorlopige aanslag

Je kunt voorkomen dat je belastingrente moet betalen door jouw voorlopige aanslag aan te passen. Twijfel je of dit voor jou nodig is, neem dan contact met ons op!

De werkgever kan checken of er sprake is van schijnzelfstandigheid. Er wordt gesproken van schijnzelfstandigheid als de werkgever voor langere tijd de enige opdrachtgever is, de zelfstandige voor zijn of haar inkomen afhankelijk is van de werkgever en als de werkgever de inhoud van het werk en de werkuren bepaalt. De overheid werkt nu aan een wetsvoorstel met het doel om misverstanden te voorkomen, een gelijker speelveld te creëren en een betere controle om schijnzelfstandigheid aan te pakken.

Hiervoor is wel een wetswijziging nodig die begin 2024 wordt aangeboden aan de 2e kamer. Het voornemen is om dit voorstel per 1 januari 2025 in werking te laten treden.

Digitaal procederen is toegankelijk via ‘Mijn Rechtspraak’. Inloggen is mogelijk met DigiD voor burgers, met eHerkenning voor organisaties, belastingadviseurs en andere juridische professionals of met de Advocatenpas. Op dit moment is digitaal procederen vrijwillig voor alle partijen. In de toekomst gaat een verplichting gelden voor juridische professionals.

Meer nieuws