010 591 2666 info@raadmaasland.nl
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap is per 1 januari 2023 in werking getreden. Op grond van deze wet wordt het bovenmatige deel van de schulden, die de houder van een aanmerkelijk belang in een vennootschap aan die vennootschap heeft, aangemerkt als een...
Overbruggingswet box 3

Overbruggingswet box 3

De Overbruggingswet box 3 is op 1 januari 2023 in werking getreden. Deze wet is bedoeld om de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in overeenstemming te brengen met het box-3-arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. Het voordeel uit sparen en...
Partnerregeling in de overbruggingsperiode box 3

Partnerregeling in de overbruggingsperiode box 3

Bij de behandeling van het wetvoorstel Overbruggingswet box 3 in de Eerste Kamer is een mogelijk lek in de partnerregeling in box 3 vanaf 2023 aan de orde gesteld. Door een systeemfout zouden bij fiscale partners twee effectieve rendementspercentages ontstaan in...
Box 3: heffing over werkelijk rendement

Box 3: heffing over werkelijk rendement

Over de heffing over vermogen (box 3) is de afgelopen periode veel te doen geweest. Vanaf 2026 moet er heffing over het werkelijk rendement gaan plaatsvinden. Hoe dit precies in zijn werk gaat, is nog alles behalve duidelijk. Tot die tijd wordt vanaf 2023 het inkomen...
Reserveren FOR niet meer mogelijk

Reserveren FOR niet meer mogelijk

De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) is, naast lijfrente, een regeling voor zzp’ers om een fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen. Vanaf 1 januari 2023 mag er niet meer gedoteerd worden aan de FOR. Dit betekent dat je vanaf dan geen bedrag meer mag reserveren. De...