010 591 2666 info@raadmaasland.nl
Milieuvriendelijke producten leveren aftrek op

Milieuvriendelijke producten leveren aftrek op

Bij RAAD passen we standaard de KIA regeling (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) toe indien er sprake is van €2.500 aan investeringen per jaar. Bij investeringen in energiebesparende of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, zijn er extra mogelijkheden via de EIA...
Digitaal procederen over lokale belastingen

Digitaal procederen over lokale belastingen

Met ingang van 26 juni 2023 is het bij alle gerechtshoven mogelijk om digitaal te procederen in zaken betreffende lokale belastingen. Sinds 30 januari is het al mogelijk om digitaal te procederen in Rijksbelastingzaken. Digitaal procederen is toegankelijk via...
Geen cassatie uitleg correctiebeleid Belastingdienst

Geen cassatie uitleg correctiebeleid Belastingdienst

De staatssecretaris van Financiën heeft toegelicht waarom hij geen beroep in cassatie instelt tegen uitspraken van Hof Amsterdam over het correctiebeleid van de Belastingdienst. Dat beleid houdt in dat geen correctie wordt aangebracht als het daarmee gemoeide...