010 591 2666 info@raadmaasland.nl
Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen waarvan wenselijk is dat ze per 1 januari 2024 in werking treden. Het betreft onder meer de volgende...
Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer

Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 10 november 2022 het pakket Belastingplan 2023 aangenomen. Ook de al voor Prinsjesdag ingediende wetsvoorstellen Fiscale verzamelwet 2023 en Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie zijn aangenomen. Het...
Belangrijk voor DGA’s

Belangrijk voor DGA’s

DGA’s kunnen ook gebruik maken van de regeling betaald ouderschapsverlof. De uitkering van het UWV bedraagt 70% over het wettelijk minimumloon en vakantiegeld. Na 9 weken bedraagt de totale uitkering dan bijna € 4.000,-. RAAD verwerkt dit voor je op de loonstrook en...
Ingang nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof

Ingang nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus jl. is de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof ingegaan. Ouders kunnen nu gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Ouders kunnen maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek opnemen, waarvan 9...
Minimumloon met 10% omhoog

Minimumloon met 10% omhoog

Het minimumloon gaat in 2023 10% omhoog vanwege de hoge inflatie. Organisaties en vakbonden zijn nu bezig om hun cao’s aan te passen. De compensatie voor medewerkers door de inflatie kan ook gevolgen hebben voor jouw (loon)administratie. Wij helpen je daar graag bij....